El blog de cubells

Problemes amb l'nvidia

Hui he iniciat el meu Ubuntu 18.04 i de sobte se m'ha reiniciat un parell o tres de vegades el meu escriptori amb gnome+wayland sense que jo fera res.

Immediatament he anat a la finestra de comandaments a vore què li passava al sistema:

$ dmesg -w
...
[ 136.559610] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084 failed with error -2
[ 136.559618] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084d failed with error -2
[ 136.559619] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[ 136.559622] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19

Resulta que no tinc accel·leració ara mateix a la meua targeta gràfica

$ lspci -v | grep -i nvidia
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104M [GeForce GTX 870M] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Kernel modules: nvidiafb, nouveau

i no poden solucionar-ho perquè el firmware és propietari. :(

Com no puc tindre problemes amb el meu portàtil per tema de treball, la solució passa per instal·lar el firmware propietari. Cree un directori on posar el firmware:

$ mkdir /tmp/nouveau
$ cd /tmp/nouveau

Em baixe un fitxer per extraure el firmware:

$ wget https://raw.github.com/imirkin/re-vp2/master/extract_firmware.py

Em baixe l'instal·lador porpietari i l'execute:

$ wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/325.15/NVIDIA-Linux-x86-325.15.run
$ sh NVIDIA-Linux-x86-325.15.run --extract-only

Extrac el firmware amb l'aplicació que m'he baixat abans:

$ python extract_firmware.py

Cree un directori al sistema on es posa tot el firmware:

$ sudo mkdir /lib/firmware/nouveau

I copie allà tots els fitxers del firmware:

$ sudo cp -d nv* vuc-* /lib/firmware/nouveau/

I ja està. Ha desaparegut l'error i ja tinc accel·leració.

Sense comentaris encara. Comenta ara