El blog de cubells

Ets desenvolupador?

Mai no ha estat tan fàcil aconseguir totes les eines que necessites al teu ordinador, per facilitar-te la feina.

Si tens un sistema amb Linux, com en el meu cas, és molt fàcil fer-ho amb l'aplicació Snapd.

La pots instal·lar a aquestos sistemes operatius:

Sistemes operatius on es pot executar l'aplicació snapd

Executant la comanda:

$ sudo apt-get install snapd

i ja està!

Què pots instal·lar-te per convertir el teu ordinador en una estació de trebal potent?

Necessites un entorn integral de desenvolupament?

Però no solament tens accés a IDES, també tens editors de text que són també entorns de programació:

Que no tens prou eines? Doncs pots instal·lar-te'n més:

No en tens prou?

Doncs tots aquestos programes te'ls pots instal·lar simplemente executant:

$ sudo snap install nom_del_programa

Si vols llistar els snaps que tens al teu sistema, simplement has d'executar:

$ snap list
Name      Version Rev  Tracking Publisher   Notes
android-studio 3.1.4.0 53  stable  snapcrafters classic
core      16-2.35 5328 stable  canonical✓  core

I sis vols desinstal·lar, sols has d'executar:

$ sudo snap remove nom_del_programa

I per acabar, la llista completa de comandes disponibles:

$ snap -help
Usage:
 snap <command>

Install, configure, refresh and remove snap packages. Snaps are
'universal' packages that work across many different Linux systems,
enabling secure distribution of the latest apps and utilities for
cloud, servers, desktops and the internet of things.

This is the CLI for snapd, a background service that takes care of
snaps on the system. Start with 'snap list' to see installed snaps.

Available commands:
 abort    Avorta un canvi pendent
 ack     Add an assertion to the system
 alias    Set up a manual alias
 aliases   List aliases in the system
 buy     Buy a snap
 changes   List system changes
 connect   Connect a plug to a slot
 disable   Disable a snap in the system
 disconnect Disconnect a plug from a slot
 download  Download the given snap
 enable   Enable a snap in the system
 find    Find packages to install (aliases: search)
 get     Print configuration options
 help    Show help about a command
 info    Show detailed information about snaps
 install   Install a snap to the system
 interface  List snap interfaces
 interfaces List interfaces in the system
 known    Show known assertions of the provided type
 list    List installed snaps
 login    Authenticate to snapd and the store
 logout   Log out of snapd and the store
 logs    Retrieve logs of services
 pack    Pack the given directory as a snap
 prefer   Prefer aliases from a snap and disable conflicts
 refresh   Refresh a snap in the system
 remove   Remove a snap from the system
 restart   Restart services
 revert   Reverts the given snap to the previous state
 run     Run the given snap command
 services  Query the status of services
 set     Change configuration options
 start    Start services
 stop    Stop services
 switch   Switches snap to a different channel
 tasks    List a change's tasks (aliases: change)
 try     Test a snap in the system
 unalias   Unalias a manual alias or an entire snap
 version   Show version details
 wait    Wait for configuration
 watch    Watch a change in progress
 whoami   Print the email the user is logged in with

Completet.

Sense comentaris encara. Comenta ara