El blog de cubells

La davallada del format xml

Interessant article de fa un any on l'autor tracta d'explicar l'auge que està tenint el format JSON, en contraposició a la davallada del format XML.

Podeu comprovar com cada vegada es consulta més sobre JSON a StackOverflow en aquesta gràfica:

Consultes sobre json i xml a stackoverflowO també podeu comprovar-ho en ca Google:

Interés pel format JSON a Google

Això indica la bona salut que pateix aquest format.

Les raons que expliquen la davallada del format XML són:

El format JSON, en canvi, és fàcilment entenible, tant pels usuaris com pels programes, i solament fa una cosa i la fa senzilla.

Quins poden ser segons tu les raons d'aquesta davallada?

Per mi simplement són formats que van ser creats per a tasques distintes. Però també poden explicar la cada vegada major demanda de procés i intercanvi de dades en la web, en contraposició amb les pàgines on solament es mostren. Aquesta demanda farà que triem un o altre llenguatge i que siga un llenguatge de futur.

Sense comentaris encara. Comenta ara