El blog de cubells

Django 2.1

Tot just, en un interval de tan sols 14 minuts, he rebut dos correus electrònics avisant-me que, primer, s'ha publicat una actualització de seguretat que solucionava el possible phishing que es pot fer si tens activats django.middleware.common.CommonMiddleware i la variable APPEND_SLASH en la configuració (CVE-2018-14574). Això ha obligat a publicar la versió 2.0.8 que la solucionava. 

I el segon correu electrònic m'avisava de la publicació de la versió 2.1 de Django amb l'esperada millora dels permisos de les vistes entre altres moltes coses.

En aquest enllaç podeu vore la llista de versions i la seua caducitat.

A actualitzar.

De moment jo he actualitzat a la versió 2.0.8 perquè quan he intentat actualitzar a la 2.1 s'ha produït aquest error:

...
File "/lib/python3.6/site-packages/django/utils/html.py", line 397, in <lambda>
    klass.__str__ = lambda self: mark_safe(klass_str(self))
  File "/lib/python3.6/site-packages/django/forms/boundfield.py", line 33, in __str__
    return self.as_widget()
  File "lib/python3.6/site-packages/django/forms/boundfield.py", line 93, in as_widget
    renderer=self.form.renderer,
TypeError: render() got an unexpected keyword argument 'renderer'

Això és degut a aquest commit del mateix Tim Graham, que suprimeix el suport dels mètodes Widget.renderer() sense l'argument renderer. He de repassar com cride jo aquesta funció per renderitzar els formulari dels comentaris. Més notícies els propers dies.

Sense comentaris encara. Comenta ara