El blog de cubells

Dos exemples de python ofuscat

Ja sabeu que m'agrada l'art.

Per això vull ensenyar-vos dos exemples de Python ofuscat, és a dir, programes fets amb Python que oculten el que fan. A més a més, creen art.

El primer tros de codi és aquest:

_                   =  (
                    255,
                   lambda
                V    ,B,c
               :c  and Y(V*V+B,B, c
                -1)if(abs(V)<6)else
        (       2+c-4*abs(V)**-0.4)/i
         ) ;v,   x=1500,1000;C=range(v*x
         );import struct;P=struct.pack;M,\
      j ='<QIIHHHH',open('M.bmp','wb').write
for X in j('BM'+P(M,v*x*3+26,26,12,v,x,1,24))or C:
      i ,Y=_;j(P('BBB',*(lambda T:(T*80+T**9
         *i-950*T **99,T*70-880*T**18+701*
         T **9   ,T*i**(1-T**45*2)))(sum(
        [       Y(0,(A%3/3.+X%v+(X/v+
                A/3/3.-x/2)/1j)*2.5
               /x  -2.7,i)**2 for \
                A    in C
                   [:9]])
                    /9)
                    )  )

i què genera aquest codi si l'executeu? Això:

Fixeu-vos que el codi té la mateixa forma que la imatge resultant. És una figura en honor del matemàtic Mandelbrot. Més info. Mai creuríeu que amb Python es podria fer això no?

El segon tros de codi en python ofuscat generador d'art, és el següent:

_                 =\
                """if!
               1:"e,V=100
              0,(0j-1)**-.2;
              v,S=.5/ V.real,
             [(0,0,4   *e,4*e*
            V)];w=1     -v"def!
           E(T,A,       B,C):P
         ,Q,R=B*w+        A*v,B*w+C
      *v,A*w+B*v;retur       n[(1,Q,C,A),(1,P
   ,Q,B),(0,Q,P,A)]*T+[(0,C      ,R,B),(1,R,C,A)]*(1-T)"f
or!i!in!_[:11]:S    =sum([E     (*x)for    !x!in!S],[])"imp
 ort!cair        o!as!O;   s=O.Ima        geSurfac
  e(1,e,e)        ;c=O.Con text(s);        M,L,G=c.
   move_to        ,c.line_to,c.s        et_sour
    ce_rgb        a"def!z(f,a)        :f(-a.
    imag,a.    real-e-e)"for!T,A,B,C!in[i    !for!i!
     in!S!if!i[""";exec(reduce(lambda x,i:x.replace(chr
      (i),"\n "[34-i:]),  range(  35),_+"""0]]:z(M,A
       );z(L,B);z     (L,C);     c.close_pa
       th()"G       (.4,.3       ,1);c.
       paint(       );G(.7       ,.7,1)
       ;c.fil       l()"fo       r!i!in
       !range       (9):"!       g=1-i/
       8;d=i/     4*g;G(d,d,d,     1-g*.8
       )"!def   !y(f,a):z(f,a+(1+2j)*(   1j**(i
       /2.))*g)"!for!T,A,B,C!in!S:y(M,C);y(L,A);y(M
       ,A);y(L,B)"!c.st      roke()"s.write_t
       o_png('pen            rose.png')
       """                    ))

És una estrella. I què genera aquest codi? Doncs una tessel·lació de Penrose perfecta:

Impressionant no? A vegades no saps si l'obra d'art és la imatge que s'obté en executar el codi, o el mateix codi ofuscat.

Sense comentaris encara. Comenta ara