El blog de cubells

Velocitat, velocitat, velocitat

Vivim en una societat tecnològica que necessita respostes ràpides. Als nostres joves, que dominen tot tipus de telèfons intel·ligents, ja els costa llegir un llibre o mantindre l'atenció en tasques que duren molt, perquè no reben una recompensa ràpida. Això donaria per a un llibre segons la meua opinió.

Però el tema d'aquesta apunt no és aquest, sinó que m'he trobat, en poc de temps, un parell de notícies sobre la millora de velocitat: cal que les aplicacions siguen ràpides si els desenvolupadors volem que siguen utilitzades.

La primera és sobre el llenguatge de programació Ruby. En el seu 25é. aniversari, es plantegen què poden fer per continuar altres 25 anys al mateix nivell de llenguatge emprat. Mirem de reüll dades que indiquen que han de millorar o caurà la seua popularitat. I una de les millores que volen fer és la velocitat. Per això han donat el primer pas per implementar la compilació jit per a millorar l'execució dels programes.

La segona notícia que m'he trobat és que la base de dades Postgresql també vol utilitzat la compilació jit per a fer-la més ràpida encara. Volen que les consultes es compilen en temps d'execució per fer més ràpides, sobretot, les més complexes. Les primeres proves indiquen que es pot millorar la velocitat almenys entre un 5 i 20%.

Ara mateix l'usuari ens demana això. I qui no faça cas, es quedarà darrere. El tema és on està el límit.

Sense comentaris encara. Comenta ara