El blog de cubells

M'he quedat sense espai

Aquesta és fàcil.

Hui, he volgut descarregar-me les meues dades de ca Google per veure quina informació meua tenen emmagatzemada en aquesta empresa. Vull analitzar les dades.

Supose que sabreu que podeu fer-ho si aneu a aquesta pàgina web.

D'això, de les dades, ja parlaré un altre dia.

El cas és que, després de realitzar el procés, m'he intentat descarregar els 4 fitxers amb les meues dades i no cabien al disc principal.

$ df -h
S. fitxers   Mida En ús Lliure %Ús Muntat a
udev      7,8G   0  7,8G  0% /dev
tmpfs      1,6G 3,6M  1,6G  1% /run
/dev/sdc1    205G 132G  64G 68% /
tmpfs      7,8G  39M  7,8G  1% /dev/shm
tmpfs      5,0M 4,0K  5,0M  1% /run/lock
tmpfs      7,8G   0  7,8G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1    83M  83M   0 100% /snap/core/4327
/dev/sdb1    688G 688G   0 100% /home
tmpfs      1,6G  20K  1,6G  1% /run/user/119
tmpfs      1,6G 7,5M  1,6G  1% /run/user/1000

Com tinc un altre disc dur al meu portàtil, he decidit afegir-lo a l'arrencada ja per sempre i ja faré la neteja del principal més endavant. Com ho he fet?

He buscat l'id del disc nou amb:

$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="61806b00-c5c7-450b-aa74-d39dd7f46892" TYPE="ext4" PARTUUID="00075706-01"
/dev/sdb1: UUID="b59cd4de-ce4c-471d-a44e-9519534d28dc" TYPE="ext4" PARTUUID="93ffcb22-01"
/dev/sdc1: UUID="9b47749a-0a02-480a-b6d4-c0cd3de49bf8" TYPE="ext4" PARTUUID="0dd7576f-01"
/dev/sdc2: UUID="d0def09d-225e-452f-9ad1-771343d558c1" TYPE="swap" PARTUUID="0dd7576f-02"

Sabent que el disc nou és /dev/sda1, cal afegir-lo al fitxer /etc/fstab. He editat el fitxer i he afegit la línia:

# el segon disc dur
UUID=61806b00-c5c7-450b-aa74-d39dd7f46892 /home/cubells/Dades ext4 defaults 0 0

He creat el punt de muntatge, li he donat els permisos i he muntat el disc dur nou:

$ mkdir Dades
$ sudo chown cubells:cubells Dades
$ sudo mount -a

I ja puc posar els fitxers en aquest nou disc.

Sense comentaris encara. Comenta ara