El blog de cubells

Problemes amb els dns

Ja fa temps que tinc problemes amb el meu Ubuntu Bionic Beaver en arrencar l'ordinador: no tinc connexió a Internet. La xarxa sí funciona, però no puc connectar a cap pàgina web.

$ ping cubells.io
ping: cubells.io: El nom o servei no és conegut

Per tant, per connectar em toca executar en entrar a l'escriptori...

$ sudo dhclient eth0
RTNETLINK answers: File exists

Fart d'haver de fer-ho cada vegada, vaig decidir-me per canviar el fitxer /etc/network/interfaces i afegir la interfície que falla, la eth0:

$ cat /etc/network/interfaces 
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Però en reiniciar Ubuntu, tampoc tenia connexió. No era la solució.

Aleshores vaig decidir crear un servei que execute la comanda per mi. Vaig crear el fitxer /etc/rc.local amb el següent contingut:

$ cat /etc/rc.local 
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

sudo dhclient eth0
exit 0

Vaig fer el fitxer executable amb

$ sudo chmod +x /etc/rc.local

I ara sí, ja tinc Internet cada vegada que inicie el meu Gnome.

Sense comentaris encara. Comenta ara