El blog de cubells

Claus obsoletes

Mirant el log del meu Debian Stretch, han aparegut missatges avisant-me que hi ha claus obsoletes al fitxer de configuració del servidor ssh:

Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 19: Deprecated option KeyRegenerationInterval
Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 20: Deprecated option ServerKeyBits
Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 32: Deprecated option RSAAuthentication
Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 39: Deprecated option RhostsRSAAuthentication

Mirant a les notes de versions, sembla que en actualitzar openssh de la versió 7.3 a la versió 7.4,

root@servidor:~# apt-cache policy openssh-server
openssh-server:
 Instal·lat: 1:7.4p1-10+deb9u4
 Candidat:  1:7.4p1-10+deb9u4
 Taula de versió:
 *** 1:7.4p1-10+deb9u4 500
    500 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   1:7.4p1-10+deb9u3 500
    500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages

hi ha claus del fitxer de configuració que ja no tenen cap efecte a l'ssh2. Els desenvolupadors les han eliminat.

Doncs cal eliminar-les, ja sabeu:

# sed -i '/KeyRegenerationInterval/d' /etc/ssh/sshd_config
# sed -i '/ServerKeyBits/d' /etc/ssh/sshd_config
# sed -i '/RSAAuthentication/d' /etc/ssh/sshd_config
# sed -i '/RhostsRSAAuthentication/d' /etc/ssh/sshd_config

I reiniciar el servidor:

# systemctl restart sshd

El problema és que me n'adone ara :D

Sense comentaris encara. Comenta ara