El blog de cubells

Mola


Un munt de dades

No sé on vaig llegir l'altre dia que el programa Copernicus ja començava a fer públiques les seues dades obtingudes amb la observació del planeta.

D'entre les dades disponibles, m'ha paregut interessant, del sentinel-5p, la qualitat de ...


Connectar amb odoo per xml-rpc

Ben senzill, llegint la documentació:

$ python
Python 2.7.15rc1 (default, Apr 15 2018, 21:51:34) 
[GCC 7.3.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import xmlrpclib
>>> 
>>> url = 'http://346030-11-0-dc5e0e ...


Revisió dels drets d'autor a la UE

Hui he rebut un correo de la FSF.org perquè participe en la campanya en contra de la revisió dels drets d'autor que vol fer la unió europea.

Bàsicament el que volen fer és, amb la excusa de la ...


Massa passarel·les

Aquesta és senzilla.

Per connectar-me a un client faig servir openvpn per seguretat. El cas és que quan em connectava no podia navegar. En fixar-me en la taula de rutes del meu portàtil, vaig adonar-me que la connexió creava massa ...


Els 500 servidors més potents

Ja he parlat altres anys sobre els 500 servidors més potents del món, la llista top500.org.

En aquesta llista apareixen unes magnífiques estadístiques del fabricants, l'area d'aplicació, del coprocessador, dels segments, dels continents on estan, les connexions ...


Diversitat al programari lliure

A la festa d'instal·lació d'Ubuntu a Foios, vam estar parlant dels beneficis de tindre el codi. Això fa que cadascú puga modificar-lo i fer adaptacions. Això fa que hi haja molts programes de tot.

Un exemple clar d ...