El blog de cubells

Claus obsoletes

Mirant el log del meu Debian Stretch, han aparegut missatges avisant-me que hi ha claus obsoletes al fitxer de configuració del servidor ssh:

Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 19: Deprecated option KeyRegenerationInterval
Oct ...


Hola Júlia, com estàs?

$ cd projectes/

$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.0/julia-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz

$ tar xvvf julia-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz

$ export PATH=$PATH:~/projectes/julia-1.0.0/bin

$ mkdir -p ~/.julia/config/

$ echo "using Pkg" >> ...


Problemes amb l'nvidia

Hui he iniciat el meu Ubuntu 18.04 i de sobte se m'ha reiniciat un parell o tres de vegades el meu escriptori amb gnome+wayland sense que jo fera res.

Immediatament he anat a la finestra de comandaments ...


Com era la terra fa milions d'anys

Interessant pàgina web interactiva on pots comprovar com era la terra fa milions d'anys: ancient earth. Mireu:

Com era la terra fa milions d'anys

Com podeu veure a la imatge, es pot navegar amb les tecles de fletxa avant i darrere en el temps, o acostar-te ...


Què és el DRM?

La Gestió de Drets Digitals, DRM en anglès, és un terme molt ampli utilitzat per denominar aquella tecnologia que controla com i quan es pot utilitzar qualsevol contingut digital, com ara els jocs, la música, el vídeo o els llibres ...


Atlas de la desertificació al món

Interessant pàgina web de la Comissió Europea on podem vore diversos atles amb informació diversa sobre la desertització al planeta.

Les dades les podeu visualitzar agrupades en les següents temàtiques:


Cercar per trobar

M'agrada llegir codi d'altres per aprendre. I llig molt abans de preguntar dubtes.

És una forma de treballar que m'ha ensenyat el programari lliure: busca't la vida i després pregunta.

I per què preguntar si tinc ...