El blog de cubells

Precisió decimal en python

La privacitat és un dret humà

Propòsits per al 2019

Com van les famoses vulnerabilitats?

Lectura apasionant

Reparar taules de MySql

Claus obsoletes