El blog de cubells

Suport per processadors RISC-V a Debian

Ubuntu 18.04.3

Nova vulnerabilitat als processadors Intel

Quantes paraules coneixes?

Depurant el log de logcheck

Còpies de seguretat amb Restic

Refrescar el perfil del Firefox